Skip to main content

TIEDOTE

Elävä säätiö aloittaa tiiviissä yhteistyössä Rivertech ry:n kanssa valmennus- ja
kiertotaloustoiminnot Suonenjoella jo tulevana kesänä 2024. Yhteistyön lähtökohtina ovat olleet molempien yleishyödyllisten organisaatioiden toimintaedellytykselliset asiat palvelujärjestelmän myllerryksissä sekä yhteiskuntavastuullisen työn jatkuvuuden ja lähipalveluiden varmistaminen paikkakunnalla. Elävä säätiö on toiminut vuodesta 2008
lähtien ja on Pohjois-Savon monipuolisin valmennuspalveluiden ja kiertotaloustoiminnan asiantuntija, jonka kaikki tuotot käytetään syrjäytymistä ehkäisevään
työllistämistoimintaan. Säätiön toiminnassa kohdataan vuosittain noin 800 henkilöä, se työllistää vuosittain noin 100 henkilöä ja erilaista kierrätystavaraa käsitellään yli 600 000 kg sen toimipisteissä Kuopiossa, Siilinjärvellä, Varkaudessa ja pian siis myös Suonenjoellakin.

Rivertech ry taasen on järjestänyt jo lähes 26 vuotta työpajatoimintaa Suonenjoella vajaakuntoisten, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työkyvyn edistämiseksi sekä vajaakuntoisten, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työttömyyden vähentämiseksi, joten yhdistyksellä on valtava kokemus ja paikallinen osaaminen takana.

Molempien organisaatioiden toiminnan ydin on sosiaalisesti kestävään kehitykseen ja yksilötasolla yhteiskuntaan kiinnittymiseen tähtäävä missio. Toiminnassa korostuu eettisyys ja
ympäristöarvojen säilyttäminen. Elävä säätiötä ja Rivertechiä yhdistää luontevasti samanlaiset ja yhteiset arvot, yhteiskuntavastuutyö ja taistelu eriarvoistumista vastaan.

Elävä säätiö ja Rivertech toimivat loppuvuoden 2024 ajan rinnakkain Herralankulman kiinteistössä Suonenjoen keskustassa ja vuodenvaihteessa toimintojen on suunniteltu jatkuvan paikkakunnalla Elävä säätiön toimintana, mutta luonnollisesti paikallisuutta ja etenkin RIvertechin historiaa vaalien. ”Tässä ajassa ei kukaan osaa ennustaa mitään ja
toimijoiden on löydettävä kaikki keinot, kun avustusvirrat vähenevät, mutta kulut nousevat ja erilaiset uudistukset kestävät tuskallisen kauan ja tässä odottelussa etenkin järjestötoimijat ovat nyt todella ahtaalla. Ajat muuttuvat ja vuodet vierivät, mutta tarpeet
tälle työlle eivät oikeasti häviä mihinkään” tuumaa Elävä säätiön toimitusjohtaja Erno
Kääriäinen.

Rivertechin toiminnanjohtaja Karoliina Sinkkilä: ”Näen positiivisena asiana, että
Rivertech saa toiminnalleen isommat hartiat Elävä säätiön yhdistymisen myötä. Meillä on hyvät mahdollisuudet laajentaa ja kehittää toimintaa Suonenjoella tämän kumppanuuden ja
voimien yhdistämisen myötä. Kierrätys ja kiertotaloustoiminta on mitä Suonenjoelle on kaivattu jo muun tehdyn työn lisäksi.”

Katukuvassa näkyvintä Elävä säätiön toimintaa ovat Elävä kauppa -kierrätysmyymälät ja sellainen avautuu myös Suonenjoelle mansikkakarnevaaleihin mennessä. Kierrätysmyymälästä asiakkaat voivat tehdä uniikkeja kierrätyslöytöjä ja
lahjoitusten/ostosten kautta tukea säätiön yhteiskuntavastuu- ja työllistämistoimintaa myös Suonenjoella. Elävä säätiön toiminta tarjoaa Suonenjoelle oivallisia uusia yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi alueen yritysten, järjestöjen, kaupungin ja muiden organisaatioiden kanssa. Säätiön toimintasuunnitelmana on tuoda erilaiset palvelut paikkakunnalle vaiheittain. Kesällä 2024 avattava kierrätysmyymälä tarjoaa paikkakunnan
asukkaille tavaroiden uudelleenkäyttöä tehostavaa toimintaa, mutta myös uusia
mahdollisuuksia kehittää osaamistaan mielenkiintoisissa ja työelämälähtöisissä
työtehtävissä. Tällaisia mahdollisuuksia avautuukin alkuvaiheessa mm. palkkatuetussa työsuhteessa, työkokeiluissa, harjoitteluissa tai vapaaehtoistyössä. Kesän jälkeen säätiön
palveluvalikoimaa lisätään vaiheittain ja niistä tiedotetaan tarkemmin suunnitelmien valmistuessa.

Erityistä huomioita Elävä säätiö ja Rivertech haluavat kiinnittää alueemme nuoriin, joilla on merkittäviä haasteita saada kiinni työ- ja opintoelämästä. Elävä säätiö on maakunnan suurin
nuorten työpajatoiminnan järjestäjä ja toimintaan osallistuu vuosittain yli 300 nuorta. Myös Rivertech on toteuttanut nuorten pajatoimintaa vuosien ajan. ”Nuorille ja muille tuen tarpeessa oleville henkilöille tulee tässä maailman ajassa tarjota nopea pääsy matalan kynnyksen toimintaan eikä haudata heidän tulevaisuuttaan talouden sopeuttamistoimien tai byrokratian rattaisiin. Sitä paitsi tällainen toiminta on erittäin edullista ja yhteiskunnallisia kustannuksia tutkitusti vähentävää. Mikä onkaan yhteiskunnallinen
hintalappu kunnille tai hyvinvointialueelle, jos odotetaan etenkin nuorten osalta liian pitkään ongelmien kasautumista?”, kysyy Elävä säätiön toimitusjohtaja Erno Kääriäinen.

Säätiön strategisena tavoitteena on oman toimintansa kautta myös vahvistaa ympäristökasvatusta alueellamme: ”Haluamme toiminnan kautta avata ihmisten silmiä huomaamaan kotona ja mökeillä olevat sekalaiset tavarat ja laittaa heidät miettimään, että voisinko itsekin tehdä näistä jotain omannäköistä sen sijaan että veisin ne suoraan kaatopaikalle? Osaamme kyllä lajitella hienosti jo jätteet eri laareihin, mutta uudelleenkäytön ja kunnostustaitojen osalta olemme alkumetreillä. Kertakäyttökulttuurin vastavoimana on tavaroiden elinkaaren pidentäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen. Kaikki lähtee ihmisestä ja oman käyttäytymisen tarkastelusta. Siinä haluamme olla avuksi ja hoksauttamassa! Näiden lisäksi tietenkin haluamme lähemmäksi toimintaamme niille, jotka haluaisivat tulla meidän toimintaamme ja työhön mukaan.”