Skip to main content

Mikä on Elävä säätiö?

Elävä säätiö on perustettu vuonna 2008. Tuolloin useat toimijat toivoivat perustettavan organisaation, joka tarjoaisi syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille työtoimintaa ja valmennusta siltana työ- ja opintourille. Jo tuolloin maakunta kärsi osaavan työvoiman puutteesta ja esimerkiksi nuorille haluttiin työpajaympäristöjä, joiden kautta heillä olisi paremmat mahdollisuudet kiinnittyä opintoihin peruskoulun jälkeen.

Säätiön perustivat Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta, Maaningan kunta, Karttulan kunta, Savon koulutuskuntayhtymä sekä pari tuolloin toimialalla vaikuttanutta yhdistystä. Perustetun säätiön nimi oli alun perin Kuopion seudun työvalmennussäätiö ja myöhemmin nimi muuttui Tukeva-työvalmennussäätiöksi ja sittemmin Tukeva-säätiöksi.

Strategian päivityksen yhteydessä lokakuussa 2022 säätiön nimi muutettiin Elävä säätiöksi. Nimi kuvaa hyvin säätiön perustehtävää hyvän elämän edistäjänä sekä ympäristöasioiden vastuullisuustoimijana. Elävän synonyymeja ovatkin muun muassa toimiva, elossa, eloisa, ilmeikäs. Nimimuutoksella haluttiin osaltaan edistää myös sitä, että taustayhteisö tunnistettaisiin paremmin Elävä kauppa -kierrätysmyymälöiden takaa.

PERUSTEHTÄVÄ

Elävä säätiön perustehtävä on järjestää työllistämistoimintaa Pohjois-Savossa ja yhä tärkeämmässä osassa on monipuolinen ja vaikuttava kiertotaloustoiminta. Nämä eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois, sillä lähes kaikki valmennussisältömme toteutetaan kiertotalouden työtehtävien parissa. Työtehtävät liittyvät tavalla tai toisella kierrätystuotteisiin, niiden kunnostukseen, uudelleenkäyttöön, viestintään ja markkinointiin tai erilaisiin huolto- ja korjaustoimintoihin. Elävä säätiön toimipisteissä voi työskennellä monipuolisesti myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä, media- ja markkinointitöissä tai olla valmistamassa erilaisia uusiotuotteita tai kunnostaa rikkinäisistä tuotteista jälleen käyttökelpoisia. Meillä luovuus on tärkeä osa-alue useissa työtehtävissä, joissa ei tarvitse olla aiempaa kokemusta ja koulutusta. Kiinnostus ja asenne ratkaisee – kuten työelämässä yleensäkin.

Lisäksi erilaisissa palvelutehtävissä voi kartuttaa omaa osaamistaan esimerkiksi rakennusalalle, kiinteistöhoitotehtäviin tai ympäristötoimialalle. Säätiön tärkeänä erityisalueena on sosiaalisen vahvistamisen rooli, joka tarkoittaa, että huomioimme ja tuemme jokaista valmentautujaamme arkityössään yksilö- ja työvalmennuksen avulla.

Elävä säätiö on voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen säätiö eli käytämme kaikki tulomme lyhentämättömänä työllistämistoimintaamme ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

ARVOT

Säätiön arvoina ovat VASTUULLISUUS, MERKITYKSELLISYYS, YHTEISÖLLISYYS ja ASIANTUNTIJUUS. Toimintamme on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta ja vaalimme yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassamme. Yhteisömme on syrjintävapaa alue ja kaikkeen väkivaltaan meillä on ehdoton nollatoleranssi.

PALVELULUPAUKSEMME

Lupaamme, että:

 • valmentautujamme saa yksilöllistä, laadukasta, asiakaslähtöistä ja työelämävalmiuksia vahvistavaa palvelua, joka vie häntä elämässä eteenpäin
 • kuluttaja-asiakkaamme saa hyvää asiakaspalvelua, neuvontaa ja ohjausta monipuolisessa kierrätystoiminnassamme sekä säätiön tarjoamissa palveluissa. Asiakasta palvellaan meillä aina iloisesti ja asiantuntevasti
 • yritysasiakkaamme saa kauttamme osaavaa työvoimaa sekä laadukkaita palveluita, joita ohjaavat eettiset valinnat ja yhteiskuntavastuullisuus
 • yhteistyökumppanimme saavat kauttamme laadukkaita, heidän tarpeisiin vastaavia palveluita ja yhteistyö pohjautuu vahvaan kumppanuuteen.
 • Säätiömme on työpaikkana arvolähtöinen, turvallinen, yhteisöllinen ja motivoiva

VISIO JA MISSIO

Säätiön visionamme on, että olemme alueemme tunnetuin, suurin ja luotettavin kestävän kehityksen puolestapuhuja. Työmme sosiaalisen työllistämisen ja kiertotalouden asiantuntijana on vaikuttavaa, laadukasta ja tuloksellista.

Tähän pääsemme missiomme avulla eli

Luomme yhdessä mahdollisuuksia parempaan tulevaisuuteen ja elämään:

 • Luomalla yhdessä onnistuneita polkuja työ- ja koulutuselämään
 • Toteuttamalla yhdessä ilmastotekoja kiertotaloustoiminnalla
 • Tuottamalla yhdessä laadukkaita, asiakaslähtöisiä ja uudistuvia palveluita
 • Olemalla aktiivinen ja luotettava kumppani

Elävä säätiö toimii koko Pohjois-Savon alueella ja toimipisteemme sijaitsevat Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa.
Säätiön toimintaa operoivat alakohtaiset tiimit, joiden sisällöt myötäilevät työ- ja koulutuselämää.

Kiertotalous- ja ammattitaitopalveluiden tiimit ovat

1. Media- ja tapahtumapalvelut

2. Käsi- ja taideteolliset palvelut & Kone- ja tekniikkapalvelut

3. Myynti- ja asiakaspalvelu

4. Varasto- ja logistiikkapalvelut

5. Puhtaanapito- ja kiinteistönhoitopalvelut

6. Ympäristökasvatus- ja neuvontapalvelut.

Valmennuspalveluissa on kolme tiimiä:

1. Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus

2. Nuorten palvelut sekä

3. Työhönvalmennus ja ammatillinen kuntoutus.

Näistä löydät tarkempaa tietoa sivustolta: Haluan valmennukseen ja töihin -osiosta.

Elävä säätiön hallinto koostuu operatiivisestä johdosta eli johtotiimistä. Johtotiimissä vaikuttavat valmennus- ja laatupäällikkö, tuotanto- ja kehittämispäällikkö, hallinnon assistentti ja palkka- ja taloussihteeri. Johtotiimiä luotsaa säätiön toimitusjohtaja Erno Kääriäinen.

Ylintä päätösvaltaa säätiössä käyttää säätiön hallitus ja hallintoneuvosto. Hallintoneuvosto koostuu säätiön perustajien edustuksesta (Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta ja Savon koulutuskuntayhtymä) sekä Leppävirran kunnan edustajista. Hallintoneuvosto kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Sanna Kauppinen. Säätiön hallitus kokoontuu keskimäärin 1-2 kuukauden välein ja sen jäsenet koostuvat em. organisaatioiden lisäksi kahdesta hallintoneuvoston nimeämästä ulkopuolisesta jäsenestä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Jukka Paananen.

Hallintoneuvosto 2023-2026

Jäsenet (suluissa varajäsen)

Kuopio:

Riitta Toivanen (Bozena Kontila)
Jukka Paappanen (Arttu Leppäkynnäs)
Esko Koistinen (Marko Salo)
Susanna Järvinen (Minttu-Maarit Mustonen)

Siilinjärvi:
Waltteri Haapala (Lauri Katainen)
Leena Korhonen (Tarja Laatikainen)
Osmo Niskanen (Soili Manninen)

Leppävirta:

Heikki Ropponen, varapuheenjohtaja (Markus Harald)
Pertti Hyvänen (Miia Soininen)

Sakky:
Sanna Kauppinen, puheenjohtaja (Risto Daavitsainen)
Markko Rothström (Tuomo Rissanen)
Anna Huttunen(Eeva-Liisa Perki-Latvaniemi)

Hallintoneuvosto kokoontuu keskimäärin 2-3 kertaa vuodessa.

Hallitus 2023-2024

Jäsenet (suluissa varajäsen)
Jukka Paananen, puheenjohtaja (Emmi Korhonen)
Katariina Syväys, varapuheenjohtaja (Jani Holopainen)
Jarmo Tuppurainen (Jouni Lintunen)
Anne Aholainen (Matti Vänskä)
Maigi Kuutsa (Kristiina Kumpulainen)
Henri Uljonen (Satu Vehreävesa)
Tarja Pöyhönen (Kirsi Sisso-Litmanen)

Hallitus kokoontuu keskimäärin 1,5 kk välein ja sen sihteerinä toimii säätiön toimitusjohtaja Erno Kääriäinen.

Elävä säätiön palveluksessa on vuosittain yli 100 työntekijää. Heistä noin puolet ovat toimihenkilöitä (valmennushenkilöstö) ja puolet palkkatuettua työvoimaa (työntekijöitä).

Säätiö kohtaa toimipisteissään vuosittain noin 800 valmentautujaa, joista noin puolet on iältään alle 30-vuotiaita. Valmennusjaksoilla säätiössä ollaan pääasiallisesti noin 3-6 kuukautta eri sopimusmuodoilla, sosiaalisesta kuntoutuksesta työkokeiluun ja valmennukselliseen työsuhteeseen.  Positiivisen jatkopolun kauttamme löytää vuosittain yli 70% toimintaan osallistuneista.

Kierrätystoiminnalla on erittäin merkittävä rooli ja olemmekin maakunnan suurin ja monipuolisin kiertotaloustoimija. Otamme vastaan toimipisteissämme vuosittain yli 600 000 kg erilaista lahjoitustavaraa, joista yli 80% pystytään ohjaamaan uudelleenkäyttöön myymälöiden kautta, materiaalina uusiotuotteisiin tai materiaalikierrätykseen. Elävä kauppa -myymälöissä vierailee vuosittain yli 150 000 ostoksia tekevää asiakasta ja kävijöitä tätäkin enemmän. Lisäksi olemme erikoistuneet erilaisiin kiertotaloustoimintoihin, kuten kodinkonekorjaukseen ja erilaisten materiaalien tunnistamiseen esimerkiksi tekstiilien ja metallien osalta.

Elävä säätiössä on otettu käyttöön whistleblowing-ilmoituskanava, jonne voi ilmoittaa säätiössä havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä.

Ilmoituskanavan löydät täältä: https://app.easywhistle.com/report/elava/

Ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa Elävä säätiö sr:n toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä, rikoksista, rikkomuksista tai laiminlyönneistä.

Ilmoituskanavan kautta voi  ilmoittaa vastuuttoman toiminnan  tai väärinkäytöksen, joka koskee esimerkiksi:

 • Lahjontaa
 • Korruptiota
 • Rahanpesua
 • Harmaata taloutta
 • Epäreilua kilpailua
 • Ympäristörikkomusta
 • Työturvallisuutta
 • Tietosuojaa
 • Työolosuhteita
 • Muuta epäeettistä toimintaa

Ilmoituksen voi jättää joko omalla nimellä tai anonyymisti. Ilmoituskanavan teknisen toteutuksen hoitaa ulkopuolinen kumppani (EasyWhistle) nimettömyyden varmistamiseksi. EasyWhistle ei kuitenkaan käsittele ilmoitusten sisältöjä, ainoastaan lokitietoja. Ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti säätiön nimettyjen käsittelijöiden toimesta eikä ilmoituksen tekijää voi jäljittää. Muista siis ottaa järjestelmästä saatu tunniste talteen itsellesi, jotta pääset katsomaan vastausta ja käsittelyprosessin etenemistä.

Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu EU:n Whistleblower-direktiiviin. Lue lisää täältä

Ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Huomioithan, että tavanomaista palautetta voit antaa säätiölle niihin tarkoitettujen kanavien kautta.

Sähköpostilla: elava(at)elava.fi

Postilla: Elävä säätiö sr, Teollisuuskatu 1, 70620 Kuopio

Henkilöstön yhteystiedot löydät täältä