Skip to main content

IDEAKILPAILU KEKO

POISTOTEKSTIILIN PAIKALLISEN UUDELLEENKÄYTÖN LISÄÄMISEKSI

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeen Kiertokokeilu

Elävä säätiön ideakilpailu KEKO on osa Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeen kiertotalouskokeiluja. Ideakilpailussa tarkoituksena on virittää innovaatioita poistotekstiilien uudelleenkäytön lisäämiseksi. Aihe on juuri nyt ajankohtainen, sillä poistotekstiilin erilliskeräys alkaa lakisääteisesti koko Suomessa vuoden 2023 alusta. Käytöstä poistuva, puhdas ja kuiva tekstiili tulee jatkossa lajitella sille varattuun erilliseen keräysastiaan.

Kuopion alueella toteutetun poistotekstiilin erilliskeräys -pilotin aikana vuonna 2022 poistotekstiiliä tuli noin 5200 kg kuukaudessa, josta kierrätyskelpoista materiaalia 3400kg. Tämä kierrätyskelpoinen materiaali kuljetetaan rekoilla Lounais-Suomeen jatkokäsittelyä varten ja jalostettavaksi uusiokuiduksi.

Tavoite saada tekstiilikuitu kiertoon on erittäin tarpeellinen! Elävä säätiö haluaa vahvistaa poistotekstiilin kiertoa nimenomaan paikallisesti, jotta ilmastoa kuormittavia rekkakuljetuksia tarvittaisiin vähemmän. Tämän kiertotalouskokeilun ja siihen kuuluvan ideakilpailun kautta Elävä säätiö toivoo konkreettisia innovaatioita poistotekstiilin uudelleenkäyttämiseksi paikallisesti Pohjois-Savon alueella. Kilpailun esiin tuomia ideoita on tarkoitus kokeilla ja jatkokehittää Elävä säätiön pajatoiminnoissa ja mahdollisesti sopivat ideat otetaan säätiön tuotantoon ja myyntiin Elävä kauppaan.

Idea voi olla uusiovaate, tilataideteos, lavaste näytelmässä, lemmikin tarvike, täytemateriaali johonkin suurempaan.. mitä ikinä keksitkin!

Kaikki parhaimmat ideat saavat keväällä 2023 näyttelypaikan KEKO -näyttelyssä kauppakeskus Matkuksessa, ja kolme parasta palkitaan GoGift –SuperLahjakorteilla; voittajalle 100 euron ja kahdelle seuraavalle 50 euron arvoinen lahjakortti. Lisäksi näyttely ja palkitut ideat saavat näkyvyyttä Elävä säätiön sosiaalisen median kanavilla sekä muissa mahdollisissa asiasta kiinnostuneissa medioissa.

 

Kilpailuun osallistuminen:

 

 • Ideaesitys on vapaamuotoinen, se voi olla sähköposti, video tai diaesitys.
 • Ideaesityksen pituus on korkeintaan 4 sivua ja se tulee sisältää:
  • Idean nimi, tekijän nimi (voi olla myös ryhmä, ryhmän nimi ja vastaavan nimi) ja yhteystiedot
  • Kuva / kuvia
  • Sanallinen lyhyt kuvaus ideasta
   • Miten idea toimii / mitä sillä tehdään?
   • Kuinka se valmistetaan / rakennetaan?
   • Minkä kokoinen se on?
 • Ideasta voi tehdä myös hahmomallin tai prototyypin, jonka toimittaa ideaesityksen kera kilpailuaikana tiistaista torstaihin Siilinjärven Elävä kaupan aukioloaikana Kasurilantie 4, 71800 Siilinjärvi tai perjantaisin Kuopioon Elävä kaupan aukioloaikana osoitteeseen Teollisuuskatu 1, 70620 Kuopio.
 • Idea tulee olla valmistettu pääosin poistotekstiilimateriaalista. Tässä yhteydessä poistotekstiilimateriaalilla tarkoitetaan käyttökelpoista, mutta ei suoraan myyntikuntoista tekstiiliä. Esimerkiksi rikkinäinen paita, virttynyt lakana ja kuluneet housut ovat poistotekstiiliä silloin kun ne ovat puhtaita ja kuivia.
 • Ideakilpailuun voivat osallistua yksityishenkilöt, yhdistykset, yritykset ja muut toimijat. Idean voi toteuttaa kuka tai mikä taho tahansa Pohjois-Savon alueella.
 • Kilpailuaika on 22.12.2022-12.3.2023. Tämän jälkeen tuomaristo kokoontuu arvioimaan kilpailutöitä ja valitsee näyttelyyn yhteensä 10-15 parasta ideaesitystä sekä niistä kolme parasta ideaesitystä palkittavaksi. Tämän jälkeen valituille ilmoitetaan tuloksesta ja sovitaan ideasta tehdyn hahmomallin tai prototyypin saattamisesta näyttelyyn.
 • Ideaesitykset jätetään nimellä ”Ideakilpailu KEKO” joko sähköpostilla osoitteeseen keko@elava.fi, kirjepostilla osoitteeseen Elävä säätiö sr, Teollisuuskatu 1, 70620 Kuopio.
 • Lisätietoja antaa Marjo Sneck, puhelimitse 044 022 5845 tai sähköpostilla keko@elava.fi

 

Katso lisää:

Poistotekstiilin erilliskeräys: https://www.jatekukko.fi/lajittelu-ja-neuvonta/lajittelu/poistotekstiilit.html

Hiilineutraali Pohjois-Savo: www.hiilineutraalipohjoissavo.fi

#kiertokokeilut
#HiilineutraaliPohjoissavo
#EAKR

 

IDEAKILPAILU KEKO TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä:

Elävä säätiö sr

Teollisuuskatu 1, 70620 Kuopio

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Tietosuojavastaava: Sari Jääskeläinen, tietosuojavastaava@elava.fi

 1. Rekisterin nimi:

Elävä säätiön KEKO -kilpailurekisteri

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on henkilön suostumus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja käytetään kilpailutöiden arvostelun jälkeen näyttelyyn menevien töiden tekijöille ilmoittamiseen ja voittajalle palkinnon toimittamiseen. Näyttelyyn menevien kilpailutöiden tekijöiden nimet julkaistaan näyttelyssä teoksen yhteydessä. Näyttely sijaitsee julkisella paikalla. Lisäksi rekisteröidyn nimeä voidaan käyttää kilpailun raportoinnissa.

 1. Rekisterin tietosisältö:

Elävä säätiön kilpailurekisteri sisältää rekisteröidyn nimen, sekä yhteystiedon; joko puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tai molemmat. Rekisteröidyn toiveesta myös postiosoite on mahdollinen.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietojen lähde on ainoastaan rekisteröity itse. Rekisteröidyn pyynnöstä tiedot voidaan poistaa rekisteristä.

 1. Henkilötietojen säilytysaika:

Tietoja säilytetään 31.7.2023 saakka, jonka jälkeen ne tuhotaan tietoturvallisesti.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä muille tahoille.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteröidyn tiedot säilytetään vain tarvittavan ajan. Kilpailutöiden arviointi suoritetaan Elävä säätiön toimihenkilöiden sekä ELY-keskuksen toimijoiden toimesta kilpailutöiden nimillä, ilman rekisteröidyn nimeä. Rekisteröidyn tiedot säilytetään niin, etteivät ulkopuoliset pääse niihin käsiksi.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista:

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon poistamista. Tämä tapahtuu sähköpostitse tietosuojavastaavan kautta osoitteella tietosuojavastaava@elava.fi. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.