Skip to main content

KIEPPU-hanke

Kieppu (EAKR 2023-2024) on Elävä säätiön hallinnoima selvitys- ja pilotointihanke, jossa tunnistetaan Pohjois-Savon materiaalivirtoja rakennusmateriaalien osalta uudistuneeseen jätelakiin pohjautuen, jossa vaaditaan toimijoilta aikaisempaa tehokkaampaa uudelleenkäytön vahvistamista. Hankkeessa kartoitetaan julkisten organisaatioiden ja erikokoisten yritysten rakennusten purkuprosesseja ja mallinnetaan erityistä uudelleenkäyttökartoituspalvelua Pohjois-Savoon.

Uudelleenkäyttökartoituksissa materiaalivirtojen osalta eri organisaatioille annetaan konkreettisia asiantuntijaehdotuksia materiaalien uudelleenkäyttöön omissa kohteissaan sekä verkostotyötä lisäämällä, joka hyödyntää materiaalien käyttöä eri käyttökohteisiin.

Olennainen osa hanketta on ympäristövaikutusten arviointi tilaajille, jotka pystyvät raportin avulla lisäämään omaa ympäristövastuullisuuden näkyväksi tekemistä sekä edesauttaa kierrätystoimintamahdollisuuksia niin omassa organisaatiossa kuin laajemmin alueellisessa ja kansallisessakin tarkoituksessa.

 

Yhteystiedot:

Pekka Leppämäki
projektipäällikkö
044 0225 809
pekka.leppamaki@elava.fi

Kaisa Kolkka
projektisuunnittelija
044 0225 858
kaisa.kolkka@elava.fi

Instagram: @kieppu_hanke