Skip to main content

Sauma – alueelliset sivuvirta- ja poistotekstiilit Pohjois-Savossa

Sauma-hanke on Elävä säätiön oma tekstiilien kierrätykseen ja uudelleenkäyttöä vahvistava EAKR-hanke, joka on käynnissä ajalla 15.3.2024-14.3.2025. Sauma toimii tiiviissä yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun Tekstiilien sivuvirta -hankkeen kanssa (alueelliset tekstiilisivuvirrat ja poistotekstiilit Pohjois-Savossa), jossa selvitetään ja kehitetään yritysten kiertotalouteen siirtymistä: sivuvirta- ja poistotekstiilien uudelleenkäyttöä ja kierrossa pysymistä sekä tekstiilihukan ennaltaehkäisemistä koko arvoketjussa.

Sauma- hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka yritysten ja erityisesti kuluttajien tekstiilien sivuvirtoja ja poistotekstiilejä voitaisiin hyödyntää alueellisesti tehokkaammin. Hankkeessa kehitetään toimintaympäristöä ja toimintatapoja kuinka toimijat voisivat hyödyntää poisto- ja sivuvirtatekstiilejä paremmin toiminnassaan, jotta tekstiilien arvo säilyy kierrossa. Tekstiilien ja vaatteiden elinkaarta pidentämällä voidaan vaikuttaa ratkaisevasti vastuullisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen, myös yksilötasolla. Kaikkein ympäristöystävällisin tuote on se, joka kestää käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään.

Pohjois-Savossa tarvitaan selvitys- ja kehitystyötä kiertotalouteen siirtymiseen edistämiseen toimintaympäristössä. Kiertotalouteen siirtymisen tavoitteena on materiaalien resurssitehokas hyödyntäminen ennen niiden päätymistä poistoon. EU:n jätedirektiivi ja EU:n tekstiilistrategia edellyttävät teollisuuden sivuvirtojen ja kuluttajapoistotekstiilien moninaista hyödyntämistä.

Jätelaki muuttuu ja tulee voimaan Suomessa alkuvuodesta 2023, jolloin yritysten tulee itse järjestää sivuvirta- ja poistotekstiilien uudelleenkäyttö, keräys ja kierrätys.Alueellisen tekstiiliteollisuuden toimintaympäristön
sivuvirrat ja kuluttajapoistotekstiilien määrä, laatu, jakelukanavat ja uudelleenkäyttöaste sekä resurssitehokkuus kaipaavat selvittämistä ja kehittämistä. Tähän Elävä säätiöllä on paras mahdollisuus, koska organisaatio hallinnoi maakunnan kuluttajien poistotekstiilikeräystä vuosina 2023-2024.

Sauma-hankkeessa selvitetään erityisesti kuluttaja-asiakkaiden toimittamien poistotekstiilien uudelleenkäyttömahdollisuuksia ja kartoitetaan toimijat ja toimintaympäristö sekä kuinka alueellista sivuvirta- ja poistotekstiiliverkostoa ja myös liiketoimintaa voitaisiin kehittää. Sauma-hankkeessa kerättyä dataa hyödynnetään Savonia-ammattikorkeakoulun hankkeen kartoitus- ja palvelumuotoilutyössä. Hanke sisältää kiertotalouteen siirtymiseen ja toimintaympäristöön liittyviä fyysisiä ja digitaalisia demonstraatioita ja kiertotalouden kumppanuusmallien kehittämistä yritys- ja kuluttajakäyttöön.

 

Yhteystiedot:

Kaisa Kolkka
projektisuunnittelija
044 0225 858
kaisa.kolkka@elava.fi