Skip to main content

TOIMIVA on maahanmuuttajille kohdennettu ESR-hanke, toimialueinaan Siilinjärvi ja Varkaus. Hanke käynnistettiin 1.8.2023 ja kestää kaksi vuotta. Tavoitteena on kehittää tarve- ja asiakaslähtöisiä toimintamalleja maahanmuuttajien sosiaalisen osallisuuden, kotoutumisen ja opiskelu/työllistymispolkujen edistämiseksi.

Kokonaisuudessaan valmennus tulee sisältämään yksilöidysti yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä workshop- työskentelyä. Hankkeessa tullaan toteuttamaan kahden eri valmennuskokonaisuuden mallia, joista ensimmäisessä kartoitetaan maahanmuuttajan lähtötilanne työ- ja toimintakyvyn sekä toiminnallisen suomen kielen taidon osalta. Toisessa valmennuskokonaisuudessa keskitytään vahvistamaan toiminnallisen suomen kielen osaamista, osallisuutta ja arjenhallintaa sekä työskennellään työelämälähtöisissä workshopeissa.

Hankkeeseen voi ohjautua valmentautujaksi työikäiset maahanmuuttajataustaiset esim. Varkauden ja Siilinjärven maahanmuuttotyöstä, te-toimesta ja oppilaitoksista. Hankkeeseen voi ohjautua myös omatoimisesti.

Olethan rohkeasti yhteydessä. Lisäkysymyksiin vastaamme mielellämme!

 

Yhteystiedot:

 

Varkaus             Katja Troyano, Projektipäällikkö/työhönvalmentaja

044 0225 849, katja.troyano@elava.fi

 

Siilinjärvi           Sari Ruhanen, Työhönvalmentaja

044 0225 846, sari.ruhanen@elava.fi