Skip to main content

Seppä-hanke toimi Varkauden alueella 1.1.2021-31.01.2023 Sitä toteutti Elävä säätiö sr ja rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus sekä Varkauden kaupunki.

Kohderyhmänä olivat varkautelaiset työttömät aikuiset ja 17-29 vuotiaat nuoret aikuiset sekä maahanmuuttajat. Hankkeen kohderyhmien henkilöt olivat heikossa työmarkkina-asemassa, mutta jo aikaisemmissa palveluissa saaneet valmiuksia siirtyä riittävälle tasolle siirtyäkseen tuettuina suoraan työelämään tai koulutukseen.  Varkauden kaupungin työllisyyspalvelut ja sosiaalityö sekä Te-hallinto ohjasivat sopivia osallistujia hankkeeseen. Osa asiakkaista ohjautui itse palveluun.

Hankkeessa tarjottiin valmentautujille sekä yksilö-, että ryhmävalmennusta. Etävalmennukseen oli myös tarvittaessa mahdollisuus. Valmennukseen osallistui 67 valmentautujaa (tavoitteena oli 105 henkilöä). Työhön tai koulutukseen hankkeen jälkeen ohjautui peräti 70% osallistujista. Heistä avoimille työmarkkinoille eteni (51%) ja koulutukseen (19%).Kaikkiaan haastateltiin palvelunpiiriin noin sataa työtöntä työnhakijaa.

Hankkeen aikana kehitettiin tuotteena kartoittava ja toiminnallinen työhönvalmennusmalli sekä muodostettiin yhteistyötahojen verkosto Varkauden alueelle.

Hankkeen toimesta Varkauden alueelle luotiin uudenlainen välityömarkkinapalvelu, jossa pystyttiin tarjoamaan niin valmentautujille kuin työnantajillekin laaja-alaista osaamista ja ymmärrystä kohtaanto-ongelmiin ja työllistymisen/työllistämisen haasteisiin. Hankehenkilöstön monipuolisen työhistorian ja koulutustaustan sekä mittavien paikallisten toimijaverkostojen avulla jo hyvin lyhyessä ajassa (1.toimintavuoden aikana) luotiin alueelle innovatiivinen, toimiva, laadukas ja ennen kaikkea vaikuttava työhönvalmennusmalli, jolla saatiin merkittäviä tuloksia aikaan. Koko hankkeen toiminnan ajan mallia kehitettiin valmentautujilta ja yhteistyökumppaneilta saadun palautteen avulla ja palvelumuotoilun keinoin.

Hankkeen loppuraportti on luettavissa osoitteessa: https://online.fliphtml5.com/hmdsa/epwt/

Loppuraportti löytyy myös ladattavana versiona: loppuraportti_2021_2023_seppähanke

Työhönvalmennustoiminta jatkuu aktiivisesti säätiön toimesta myös tulevaisuudessa, esimerkiksi Työkoutsi-hankkeen kautta.

Kiitos kaikille Seppä-hankkeeseen osallistuneille valmentautujille, yrityksille ja kumppanuusverkostolle!

Tässä vielä muutaman osallistujan palautteita hankkeesta:

”Seppä-hanke ei olekaan pelkkä “hikipaja” se on ihan muuta. Aineosina ovat ulkoinen välittäminen ja sisäinen itsetuntemus, jotka yhdistyvät valmennukseen. Minun tapauksessani se tarkoitti sitä, että monipuolisien työtehtävien lomassa, hankkeessa ja sen työyhteisössä tapahtuva sosiaalinen kuntoutus tepsi. Juuri se vapautti mielen seuraavan elämän vaiheen haasteisiin. Pitämällä mieli avoimena luottamuksellisissa sosiaalisissa tilanteissa poistaa ajan myötä sinne kertyneet harhat ja vääristymät, jotka olivat vain vähän aikaa sitten kovin merkityksellisiä ja henkilöjä luonnehtivaa.”

”Ongelmien ratkomiseen tarvitaan puhumista ja ettei tarvitse jäädä yksin niiden kanssa. Valmentautuja kokee, että on saanut tarvittavaa ohjausta ja selvittelyä asioiden osalta. Kuuntelija on ollut aina saatavilla ja kokee sen erittäin tärkeänä.”

”Kannustettu, tuntee itsensä tärkeäksi ja asiat on selvitetty heti. Koulutusvaihtoehtoja on annettu, sekä vastuutettu sopivasti, työtehtävien osalta. Sopivasti tutustumiskäyntejä esim. kouluissa ja muissa työ -ja koulutusvaihtoehtojen löytymisen osalta. Kaikki odotukset ovat täyttyneet ja itse asiassa paremmin kuin olisi odotettu. Kokee olevansa tärkeä osa työyhteisöä.”